مسجد دير صومعه

قاعده ي سوم:

صفات خدا را ميتوان در هر ذره ي كائنات

يافت چون او نه در مسجد است نه در كليسا 

و دير و صومعه، بلكه هر آن در همه جا هست

همانطور كه كسي نيست كه او را ديده و زنده

باشد كسي هم نيست كه او را ديده و مرده باشد .

هر كس او را ديده تا ابد نزدش ميماند.

#شمس_تبريزي


ادامهـ مطلبـ

<~PostViwe~> | 1397/3/22  | ۰۶ | talangor



آخرین مطالب ارسالی

عيد بي تو
عشق جانم
قاعده ي هشتم:
قاعده ي هفتم:
قله ي عشق
قاعده ي ششم:
قاعده ي پنجم:
قاعده ي چهارم:
جان جانانم
دل ويران




سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان