شمس تبريزي شكر گذاري

قاعده ي پنجم:

هيچگاه نااميد نشو؛

اگر همه ي درها هم به رويت بسته شوند

سرانجام او كوره راهي مخفي را كه از چشم 

همه مخفي مانده ،به رويت باز ميكند.

حتي اگر هم اكنون قادر به ديدنش نباشي،بدان

كه در پس گذرگاههاي دشوار باغهاي بهشتي

قرار دارد؛ شكر كن.

پس از رسيدن به خواسته ات شكر كردن آسان است.

صوفي آن است كه حتي وقتي خواسته اش

محقق نشده شكر گذار باشد.

 

#شمس تبريزي

 ادامهـ مطلبـ

<~PostViwe~> | 1397/3/23  | ۱۱ | talangorآخرین مطالب ارسالی

عيد بي تو
عشق جانم
قاعده ي هشتم:
قاعده ي هفتم:
قله ي عشق
قاعده ي ششم:
قاعده ي پنجم:
قاعده ي چهارم:
جان جانانم
دل ويران
سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان