دل ويران

دل ويران

كيمياي عقل با كيمياي عشق فرق دارد!

عقل محتاط است،ترسان و لرزان گام بر ميدارد

با خودش ميگويد:(مراقب باش آسيب نبيني)

اما مگر عشق اينطور است؟ تنها چيزي كه عشق

ميگويد اين است كه :(خود را رها كن بگزار برود)

عقل به سادگي خراب نميشود عشق اما خود را ويران ميكند.

گنجها و خزانه ها هم در ميان ويرانه ها يافت ميشوند.

پس هر چه هست در دل ويران است !


ادامهـ مطلبـ

<~PostViwe~> | 1397/3/22  | ۰۶ | talangorآخرین مطالب ارسالی

عيد بي تو
عشق جانم
قاعده ي هشتم:
قاعده ي هفتم:
قله ي عشق
قاعده ي ششم:
قاعده ي پنجم:
قاعده ي چهارم:
جان جانانم
دل ويران
سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان