حقيقت طريقت شريعت

قاعده ي چهارم:

در اين دنيا اگر تك و تنها در گوشه ي 

انزوا بماني و فقط پژواك صداي خود

را بشنوي نميتواني حقيقت را كشف كني...

فقط در آيينه ي انسان ديگر است كه ميتواني

خودت را كامل ببيني ...

 

#شمس تبريزي


ادامهـ مطلبـ

<~PostViwe~> | 1397/3/23  | ۱۱ | talangorآخرین مطالب ارسالی

عيد بي تو
عشق جانم
قاعده ي هشتم:
قاعده ي هفتم:
قله ي عشق
قاعده ي ششم:
قاعده ي پنجم:
قاعده ي چهارم:
جان جانانم
دل ويران
سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان